Logo restauracji Vana. Prosty, bezszeryfowy napis VANA z rysunkiem jagody u góry i podpisem "Restaurant" u dołu.

Something tasty is coming…

but in the meantime check out our social media channels: